submenu

verenigingen - Cultuur

Bestuur Cultuurraad Linkebeek

Voorzitter

Rik Otten
02 381 08 49
rik.otten@pandora.be

Ondervoorzitter

Marc Moorkens
0495 58 01 87
moorkens.leemans@gmail.com

Secretaris

Mark De Maeyer
02 380 77 51
mark.demaeyer@derand.be

Penningmeester

Johan Sterckx
02 380 14 52
sterckx.johan@pandora.be

Bestuurslid

Jan Otten
02 375 03 44
jan.otten@brutele.be

Bestuurslid

Christopher Standaert
0476 51 80 23
cstandaert@srs.be

Bestuurslid

Ben Houbrechts
houbrechtsben@gmail.com

 

 


Aangesloten verenigingen

SAMANA SINT-SEBASTIAAN
Claire Schittekat
tel.: 02 380 55 91
Samenkomst 2 maal per jaar

SINT-CECILIAKOOR
Gilbert Van Leliendael
tel.: 02 380 94 10
Repetitie op maandag - 20.00 uur

BIBLIOTHEEK LINKEBEEK
Peter Van Ruysseveldt
Dapperensquare
1630 Linkebeek 16
bibliotheeklinkebeek@gmail.com

Openingsuren:
Dinsdag: 15.00 tot 18.00 uur
Woensdag: 14.00 tot 17.00 uur
Donderdag 10.00 tot 12.00 uur
Zaterdag: 10.30 tot 12.30 uur

TONEELVRIENDEN VAN LINKEBEEK

Carlo Otten
tel.: 02 380 12 57
Voorstelling 1 maal per jaar


BREI-ATELIER
Lea Boulert
tel.: 0486 99 97 23
Iedere donderdag - 19.30 uur

SPORTIEVE VROUWEN LINKEBEEK
Lieve Motté
tel.: 02 380 85 95
lievemotte@hotmail.com

Sport, uitstappen, bowling, wandelen...

KALM
Yves Van Belle
02 306 08 45
yves.vanbelle@telenet.be
Kooklessen, uitstappen...

GEZINSBOND LINKEBEEK
Sport, uitstappen, kookateliers kinderen...

ZENNE & ZONIËN
Willy Defranc
zenne.zonien@edpnet.be
willy.defranc@edpnet.beTHEATER FILIAAL
Rik Otten
02 381 08 49
rik.otten@pandora.be
Cabaret, straattheater

OUDERRAAD GBS DE SCHAKEL
Thomas Rocmans
thomas.rocmans@gmail.com
Ondersteuning schoolwerking


 

QUILTATELIER DE MOELIE
Katelijn Wauters
02 380 67 55
katelijn-wauters@hotmail.com
1 maal per maand
op donderdag - 19.30 uur

 

LAHN (ARCHIEF, HEEMKUNDE, NATUUR)
Alex Geysels
02 380 73 93
geyselsalex@proximus.be
website LAHN

LINKEBEEKS ARCHIEF
Alex Geysels
02 380 73 93
geyselsalex@proximus.be