Gemeenschapskrant

Verenigingsleven terug op volle kracht

21/04/22

Het gemeenschapsleven herneemt en daarin spelen de lokale verenigingen een belangrijke rol. Adjunct-algemeen directeur en hoofd gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ Stefaan Gunst licht toe hoe vzw ‘de Rand’ de relance van het verenigingsleven in de faciliteitengemeenten ondersteunt.

© Tine De Wilde

‘Het gemeenschapsleven ondersteunen is een van de kerntaken van de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’’, zegt Stefaan Gunst. ‘Daarom bekijken we wat we kunnen doen om de verenigingen en lokale initiatieven te helpen. Direct contact houden om onze bezorgdheid te tonen en om advies en informatie te geven is daarbij de eerste stap. Na de eerste lockdown hebben we vanuit de gemeenschapscentra alle verenigingen telefonisch bevraagd over hun plannen en noden. Bijvoorbeeld op het vlak van promotie bij de herstart, of in de zoektocht naar mogelijke alternatieven voor hun werking. Zo kon een kookdemonstratie voor een kookclub bijvoorbeeld een alternatief zijn voor de kooklessen die niet konden doorgaan. Tijdens de tweede semi-lockdown, toen jeugd- en sportverenigingen hun activiteiten nog konden voortzetten, hebben we dat ook maximaal ondersteund, bijvoorbeeld door lokalen ter beschikking te stellen met een grotere capaciteit, of met kleine ingrepen zoals de aankoop van spiegels voor GC de Boesdaalhoeve, waardoor de dansgroepen op twee locaties tegelijk konden dansen.’

Verenigingen bevraagd 

De verenigingen die ook tijdens die tweede lockdown hun activiteiten moesten stoppen, werden vanuit de gemeenschapscentra opnieuw gecontacteerd en bevraagd over de impact op hun ledenaantal en activiteiten, en over de herstart. Die feedback toonde een wat wisselend beeld. ‘Uiteraard heeft corona impact gehad. Maar het goede nieuws is dat voorlopig geen enkele vereniging aangeeft ermee op te houden. Wel komen bij sommige verenigingen zaken naar boven die voor corona misschien ook al aan de hand waren en die corona versterkt heeft, zoals een dalend ledenaantal of moeilijkheden om vrijwilligers te vinden.’
Langs de andere kant toont de bevraging dat mensen terug zin hebben om samen te komen. ‘Koren zijn bij code oranje opnieuw beginnen repeteren, de judoclub in Wemmel gaat ook terug met oudere leeftijdsgroepen aan de slag, en als de centra zelf initiatief nemen, zoals met een matinee voor senioren in GC de Moelie, dan zien we dat daar veel animo voor is. Wat de verhuur van lokalen in onze centra betreft, zaten we op 2 maart al op de helft van de reservaties van een normaal precoronajaar, na een felle daling tijdens de voorgaande jaren. Het is dus nog geen hoeraverhaal, maar er is weer reden tot optimisme.’

Verenigingenbeurzen organiseren 

De ondersteunende initiatieven van ‘de Rand’ en zijn gemeenschapscentra zijn dus complementair met wat lokaal al aanwezig is. ‘Een van onze ideeën om de relance te stimuleren is het organiseren van verenigingenbeurzen. Sommige cultuurraden of gemeentes organiseren die al en het spreekt voor zich dat we daar inzetten op andere ondersteunende initiatieven. Belangrijk is oog te hebben voor de initiatiefnemers en de trekkers bij de verenigingen. Maar daarnaast kunnen we in de gemeenschapskranten ook ‘de gewone leden’ van een vereniging in de schijnwerpers zetten en laten vertellen waarom ze deelnemen aan de activiteiten. Zo maken we duidelijk dat de deuren en communicatiekanalen van de gemeenschapscentra terug openstaan.’ Door de cultuurraden erkende verenigingen en lokale initiatiefgroepen krijgen maximaal voorrang op andere huurders. ‘Daarvoor hanteren de centra een sperperiode waarin enkel verenigingen lokalen kunnen reserveren. We willen de verenigingen ook laten inspelen op de initiatieven van de centra. Verenigingen die het moeilijker hebben om leden terug samen te brengen, kunnen voor een bepaalde voorstelling bijvoorbeeld in groep tickets bestellen en daar nog iets rond organiseren. Dat kan dan voor een nieuwe succeservaring en een nieuwe drive zorgen. Ondertussen blijven de centrumverantwoordelijken en stafmedewerkers hun voelsprieten uitsteken in de cultuur-, jeugd- en sportraden, in vergaderingen met de stuurgroepen.’ 


Samana Ziekenzorg 

Claire Schittekat 

‘We plannen van maand tot maand’

Bij Samana – voorheen Ziekenzorg – zijn ze blij dat de werking na twee coronajaren opnieuw is opgestart. ‘Al is het wel heel voorzichtig, we leven en plannen van maand tot maand’, zegt voorzitster Claire Schittekat (75) van Samana Linkbeek. ‘Tot voor corona bezochten we regelmatig onze 35 leden. Een groot deel van hen woont in drie woonzorgcentra: één in Linkebeek en twee in Alsemberg. Maar het zijn wel allemaal Linkebekenaren of ze hebben een band met Linkebeek. Nu corona hopelijk achter de rug is, zorgen we met Pasen voor een geschenk voor onze leden. Het zullen deze keer geen paaseitjes zijn, want een dokter merkte eerder op dat sommige leden diabetes hebben. We denken daarom aan eau de cologne. We merken dat mensen verlangen naar sociaal contact, velen zijn eenzaam. Er zijn er toch ook die een zekere angst hebben om samen te komen. We zijn heel voorzichtig. Sommige leden horen niet zo goed en dan gaan ze dichter bij elkaar zitten. Dat is lastig in tijden van corona. En ook het mondmasker is niet evident als je iets wil zeggen.’

‘Tijdens de coronaperiode zijn we enkele mensen verloren, niet door corona, eerder door ouderdom of ziekte. Ons paas- en kerstfeest in de Moelie is twee jaar na elkaar niet kunnen doorgaan. Momenteel plannen we op 11 september een gezellig samenzijn, als corona het toelaat. Dan is er een misviering met achteraf koffiekoeken en een dessert. We zetten dan ook een honderdjarige in de bloemetjes. Volgend jaar vieren we overigens nog een honderdjarige. Veel van onze leden zijn 90 of ouder, het merendeel zijn vrouwen, er zijn maar twee mannelijke leden. Dat heeft allicht te maken met de levensverwachting: gemiddeld worden vrouwen ouder dan mannen.’ In juni plant Samana Linkebeek een uitstap naar de kust samen met de afdeling van Drogenbos. ‘Het is twee jaar geleden dat we dat nog konden doen’, zegt Claire. ‘Op financieel vlak hoeven we niet te klagen. Cabaretgroep Filiaal schonk ons een deel van de opbrengst van een optreden. Daarnaast ontvangen we ook toelagen.’ 

info: Samana Linkebeek, Claire Schittekat, 0498 08 28 85

 

Petanqueclub Linkebeek 

René Mosselmans 

‘We hebben het spel heel erg gemist'

De 41 leden van Petanqueclub Linkebeek, van wie zowat de helft regelmatig speelt, zijn terug samengekomen na twee moeilijke coronajaren. ‘We hebben al een keer bowls gespeeld op onze drie matten in de grote zaal in de Moelie’, vertelt penningmeester René Mosselmans (76). ‘Bowls is een precisiesport waarbij het de bedoeling is afgeplatte ballen, bowls, zo dicht mogelijk naar een kleinere doelbal te laten rollen. Een beetje het principe van petanque, maar bowls kan je in de winter binnen op matten spelen. In de zomer spelen we buiten op de vier buitenbanen aan de Moelie. Twee banen zijn inmiddels in slechte staat. Die willen we de komende maanden heraanleggen. We spelen elke maandag en donderdag van 14 tot 17 uur, afhankelijk van het weer dus bowls of petanque. Na het spel gaan we met een groepje nog iets drinken en praten we na in het café van de Moelie.

Tijdens corona haakten zeven leden af wegens ouderdom en er kwamen vier nieuwe leden bij. We zijn heel blij dat we terug kunnen spelen, we hebben het spel erg gemist. Corona was een zware periode zonder sociaal contact. Ik bestelde onze boodschappen zelfs via internet. Financieel blijft onze vereniging gezond, we krijgen een toelage van vzw ‘de Rand’ en onze leden betalen 20 euro lidgeld, dat ze via hun ziekenfonds terugbetaald kunnen krijgen. We willen onze werking heel laagdrempelig houden. Nieuwe leden zijn altijd welkom, onze leden komen uit Linkebeek, Alsemberg, Sint-Genesius-Rode en Drogenbos. Veel leden zijn boven de 70, er mogen zeker jongere mensen bijkomen.’ 

info: Petanqueclub Linkebeek, penningmeester René Mosselmans (0475 27 26 39) of voorzitter Albert Dobbeleire (0479 47 29 81)
 

Tekst: Michaël Bellon en Joris Herpol
Foto: © Tine De Wilde
Uit: sjoenke april 2022

Meer nieuws

 • Gemeenschapskrant

  Politiezones zoeken personeel

  20/06/22

  Politieagent wordt stilaan een knelpuntberoep. Niet alleen bij de federale gerechtelijke politie is er een capaciteitsprobleem, ook zowat alle lokale politiezones in Halle-Vilvoorde zoeken personeel. Ook in de faciliteitengemeenten.

 • Gemeenschapskrant

  Het Pamudoku van Pat - Klein theater in een oude kermistent

  17/06/22

  Sinds mei vorig jaar staat er een oude kermistent op het grasveld achter gemeenschapscentrum de Moelie. Die staat daar niet zomaar. Het gaat om een initiatief van het Alibicollectief, een groep artiesten met Linkebekenaar Pat Van Hemelrijck (70) als drijvende kracht.

 • Gemeenschapskrant

  Burenbemiddelaar Carlo Otten - Ik ben altijd al een verzoener geweest’

  13/06/22

  Al vijf jaar probeert Carlo Otten als burenbemiddelaar om buren die in onmin leven weer met elkaar te verzoenen. In veel gevallen lukt hem dat ook. ‘Mijn moeder heeft me vroeger meermaals gezegd dat ik vrederechter had moeten worden.’